Styrelsen

Johan Träskman, ordförande
Ingrid Träskman, vice ordförande
Maria Damén
Marika Gröhn
Monica Nysten
Siv Weckström
Ann-Christin Österman, kassör

Benita Björkroth, sekreterare

Back to top of page