Klubbträffar

Klubbträffarna ordnas regelbundet varannan vecka i Degerby, Ingå kyrkoby och Västankvarn. Information om klubbträffarna skickas som medlemsbrev, men har du frågor angående verksamheten kan du kontakta verksamhetsledaren Benita Björkroth (benita.bjorkroth@fs4h.fi / 050-3470364).

Degerby

På Rosenberg på torsdagar efter skolan för åk 3-4. För åk 5-6 ordnas det på Furuborg tisdagar eller onsdagar. Högstadie elevernas kurser hålls också sporadiskt på Furuborg. Som ledare fungerar Benita Björkroth.

Ingå kyrkby

Ordnas  sporadiskt tillsammans med Ingå församling.

Västankvarn

I Västankvarns skola på torsdagar. Som ledare fungerar Benita Björkroth.

 

För mera information 

Kontakta Benita Björkroth (benita.bjorkroth@fs4h.fi / 050-3470364)

 

Back to top of page