Klubbträffar

Klubbträffarna ordnas regelbundet varannan vecka i Degerby, Ingå kyrkoby och Västankvarn. Information om klubbträffarna skickas som medlemsbrev, men har du frågor angående verksamheten kan du kontakta verksamhetsledaren Benita Björkroth (benita.bjorkroth@fs4h.fi / 050-3470364).

Degerby

På Rosenberg på måndagar efter skolan för åk 2-3 och på Furuborg på tisdagar och onsdagar för åk 4 och för för åk 5-6.Högstadie elevernas kurser hålls också på Furuborg. Som ledare fungerar Benita Björkroth.

Ingå kyrkby

Ordnas tillsammans med Ingå församling.

Västankvarn

I Västankvarns skola på tisdagar eller torsdagar. Som ledare fungerar Benita Björkroth.

Back to top of page