Klubbträffar

Klubbträffarna ordnas regelbundet varannan vecka i Degerby, Ingå kyrkoby och Västankvarn. Information om klubbträffarna skickas som medlemsbrev, men har du frågor angående verksamheten kan du kontakta verksamhetsledaren Benita Björkroth (benita.bjorkroth@fs4h.fi / 050-3470364).

Back to top of page