Skavuddsläger

Datum: 19.06.2023 - 20.02.2023

Tid: 16:00

Plats: Skavudden

Deltagaravgift: 40€

Ålder: Åk 3 och äldre

Anmäl till Benita, benita.bjorkroth@fs4h.fi

 

Back to top of page