Bakningskurs

Datum: 20.02.2023

Tid: 10:00

Plats: Furuborg

Deltagaravgift: 10€

Anmäl till Benita, benita.bjorkroth@fs4h.fi

Back to top of page